Nasza oferta - | Kompensacja Mocy / Energii Biernej Indukcyjnej / Pojemnościowej | Analizy | Doradztwo | Projektowanie | Produkcja | Sprzedaż | Montaż | Modernizacje | Remonty | Serwis | Sprawdzenia | Szkolenia | Pomiary Elektryczne |

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Nasza oferta

Nasza oferta

W skrócie pomagamy w zminimalizowaniu opłat z tytułu rozliczeń za energię bierną indukcyjną i / lub pojemnościową do poziomów jak przedstawiono na załączonej fakturze. Pamiętać jednak należy, że skuteczność minimalizowania - kompensacji jest zależna od wielu czynników, m.in. od charakteru / specyfiki obciążenia lub nawet sposobu obsługi, a efekt końcowy może odbiegać od przedstawionego.

Aby jednak uzyskać zblizony efekt, nalezy podjąć właściwe działania i zastosować odpowiednio dobrane środki techniczne.

Popatrz więc na swoją fakturę za zużytą energię elektryczną i sprawdź czy występują na niej opłaty za ponadumowny pobór energii biernej. Jeśli tak i nie wiesz jak ten problem rozwiązać - nie marnuj energii i zwróć się do nas. Ostatecznie po wdrożeniu ww. działań i zastosowaniu rozwiązań technicznych będziesz już tylko oszczędzać.

 

OFERTA KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ


Analizy

Doradztwo

Projektowanie

Produkcja

Sprzedaż

Montaż

Sprawdzenia

Modernizacje

Serwis

Remonty

Badania

Pomiary

Szkolenia


- kompleksowa kompensacja mocy biernej od projektu / doboru do uruchomienia kompensacji z przeszkoleniem
- analizy opłacalności stosowania kompensacji mocy biernej
- doradztw
o w zakresie kompensacji mocy biernej
-
projektowanie układów kompensacji mocy biernej
- dobor
y urządzeń do kompensacji mocy biernej
- pomiar
y parametrów sieci
- montaż
e urządzeń
- szkolenia z obsługi / konserwacji

- pomiarów elektryczne odbiorcze, ochronne, eksploatacyjne
- serwis gwarncyjn
y / pogwarancyjny urządzeń naszej produkcji lub innego producenta
- sprawdzenia

- regulacje
- parametryzowanie regulatorów mocy biernej
- wykonywani
e bilansów mocy i energii w celu oceny skuteczności kompensacji mocy biernej
- sprzedaż komponentów do kompensacji mocy biernej tj. m.in. kondensatorów, dławików, styczników
,
  
łączników tyrystorowych, regulatorów mocy biernej, przekładników prądowych
- produkcja / sprzedaż układów kompensacyjnych do kompensacji indywidualnej
, grupowej, centralnej
- produkcja / sprzedaż układów kompensacyjnych do kompensacji biegu jałowego transformatorów
- produkcja / sprzedaż kompletnych baterii kondensatorów nn standardowych, przygotowanych do uzupełnienia o dławiki
  oraz dławikowych do kompensacji mocy biernej indukcyjnej, w obudowach wnetrzowych lub zewnętrznych
- produkcja / sprzedaż kompletnych baterii dławik
ów nn do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, w obudowach
  wnetrzowych lub zewnętrznych,
- produkcja
urządzeń kompensacyjnych nn mieszanych / uniwersalnych do kompensacji mocy biernej indukcyjnej
  oraz pojemnośiowej, a także
tyrystorowych dla szybkozmiennych obciążeń
- produkcja urządzeń kompensacyjnych nn wg wymagań Zamawiającego
- doposażanie urządzeń kompensacyjnych w układy zdalnego monitorowania i alarmowania o usterkach w pracy


GWARANTUJEMY

- doświadczenie
- posiadanie wymaganych obowiązującymi przepisami odpowiednich uprawnień / kwalifikacji branżowych
- wysoką jakość usług i urządzeń
- dostosowane do potrzeb Klienta
usługi, w tym stałe kontrakty serwisowe urządzeń kompensacyjnych

 METODY ZMNIEJSZANIA OPŁAT ZA ENERGIĘ BIERNĄ INDUKCYJNĄ


W celu obniżenia opłat za ponadumowny pobór energi biernej indukcyjnej należy:
1) ustalić źródło, poziom i zmienność mocy biernej indukcyjnej, w razie potrzeby zmierzyć poziom zniekształceń
    harmonicznych,
2) określić wymagany stopień skompensowania mocy biernej,
3) dokonać doboru optymalnego układu kompensacyjnego.
4) włączyć do eksploatacji urządzenie kompensacyjne lub
5) dokonać sprawdzenia obecnie eksploatowanego urządzenia kompensacyjnego i ew. przeprowadzić jego
    konserwację / modernizację / naprawę.

Sprawnie działająca kompensacja gwarantuje mniejszy pobór energii biernej z sieci dostawcy wykazywany przez rozliczeniowy licznik energii, co oczywiście przełoży się na zdecydowane zmniejszenie opłat / kar za energię bierną.


W przypadku braku urządzeń kompensacyjnych na obiekcie efekt zmniejszenia opłat za energię bierną indukcyjną uzyskuje się przez zastosowanie kompensacji:
- indywidualnej, np. silnika, transformatora,
- grupowej, np. rozdzielni,
- centralnej, np. całego zakładu.

W przypadku kompensacji:
- indywidualnej stosujemy najczęściej kondensator załączany do pracy razem z kompensowanym urządzeniem,
- grupowej stosujemy baterię kondensatorów z automatycznym regulatorem mocy biernej, który dostosowuje
  ilość załączonych kondensatorów baterii w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc bierną,

- centralnej stosujemy podobnie jak przy grupowej baterię kondensatorów z automatycznym regulatorem mocy
  biernej.

Jeśli jesteś dalej zainteresowany zmniejszeniem opłat za ponadumowny pobór energi biernej indukcyjnej - nie
marnuj energii i przejdź na zakładkę Jak zacząć.

 METODY ZMNIEJSZANIA OPŁAT ZA ENERGIĘ BIERNĄ POJEMNOŚCIOWĄ

W celu obniżenia opłat za ponadumowny pobór energi biernej pojemnościowej należy:
1) ustalić źródło, poziom i zmienność mocy biernej ipojemnościowej, w razie potrzeby zmierzyć poziom
    zniekształceń harmonicznych,
2) określić stopień skompensowania mocy biernej,
3) dokonać doboru optymalnego układu kompensacyjnego.
4) włączyć do eksploatacji urządzenie kompensacyjne lub
5) dokonać sprawdzenia obecnie eksploatowanego urządzenia kompensacyjnego i ew. przeprowadzić jego
    konserwację / modernizację / naprawę.

Sprawnie działająca kompensacja gwarantuje mniejsze oddanie energii biernej do sieci dostawcy wykazywane przez rozliczeniowy licznik energii, co oczywiście przełoży się na zdecydowane zmniejszenie opłat / kar za energię bierną.


W przypadku braku urządzeń kompensacyjnych na obiekcie efekt zmniejszenia opłat za energię bierną pojemnościową uzyskuje się przez zastosowanie kompensacji:
- indywidualnej, np. długiego kabla,
- grupowej, np. rozdzielni,
- centralnej, np. całego zakładu.

W przypadku kompensacji:
- indywidualnej stosujemy najczęściej dławik załączany do pracy razem z kompensowanym urządzeniem,
- grupowej stosujemy baterię dławików z automatycznym regulatorem mocy biernej, który dostosowuje
  ilość załączonych dławików baterii w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc bierną,

- centralnej stosujemy podobnie jak przy grupowej baterię dławikową z automatycznym regulatorem
  mocy biernej.

Jeśli jesteś dalej zainteresowany zmniejszeniem opłat za ponadumowny pobór energi biernej pojemnościowej - nie marnuj energii i przejdź na zakładkę Jak zacząć.

 METODY ZMNIEJSZANIA OPŁAT ZA ENERGIĘ BIERNĄ INDUKCYJNĄ
I POJEMNOŚCIOWĄ


Mimimalizowanie opłat za za ponadumowny pobór energi biernej indukcyjnej z jednoczesnym występowaniem poboru energi biernej pojemnościowej zwykle możliwy jest - z uwzględnieniem wyżej wymienionych zagadnień - po zastosowaniu urządzenia kompensacyjnego uniwersalnego / mieszanego.

Jeśli jesteś dalej zainteresowany zmniejszeniem opłat za ponadumowny pobór energi biernej - nie marnuj energii i przejdź na zakładkę Jak zacząć.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego